Store Policy

1, Köpinformation

 När Beställning har gjorts via Solklarthem.se  där köpet har slutförts i kassan så har avtal mellan parterna mötts och köp gått igenom. Du kommer därefter få en orderbekräftelse via mail eller sms som även funkar som kvitto på ditt köp. Kunden ansvarar för att kontaktinformationen är korrekt. 

Ordern kommer att skickas via Solklarts Lager. Vill du ändra någonting i din order måste du göra detta innan order har skickats iväg för att undvika extra kostnader. Är det något du vill ändra så hör av dig snarast till info@solklartstad.se eller 0470 108 08 för att ändra din order. Du kommer få ett svar av oss när din ändring har gått igenom. 

Om uppenbara fel uppdagas till exempel fel i pris eller slut på vara förbehåller sig Solklart att korrigera detta i efterhand. Är du som kund inte nöjd med korrigeringen har du rätten att avboka beställningen. Har vi dina kontaktuppgifter kontaktar vi dig för att se om vi kan hitta en lösning där båda parter är nöjda. Har vi inte dina kontaktuppgifter ber vi dig kontakta oss för att slutföra ordern.

Köp kan endast göras av myndig person.

2, Priser och Betalning

Här nedan följer Solklarts Villkor för priser och betalningsmetoder.

Priserna anges Inklusive moms. 

Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel.

Solklarthem förbehåller sig rätten till ändring av informationen, inklusive priser, specifikationer och produkterbjudande utan föregående meddelande.

PRISER

BETALNING

Betalning sker genom antingen direktbetalning via kort (mastercard, visa eller eurocard) Eller med våran faktureringstjänst. Du kan även betala med presentkort.

Följande betalningsalternativ finns för samtliga kunder

- kortbetalning (visa,mastercard eller eurocard)

- Betalning via faktura som kommer i paketet

- Presentkort

3,Leveransinformation

Leverans tar normalt 2-5 dagar från det att beställning gjorts. Bor du inom växjö kan du beställa snabbleverans och få produkten samma dag.  Varor som inte finns på lager kan orsaka en längre leveranstid. Skulle en produkt vara slut så meddelar vi omgående leveranstid på denna eventuellt kommer överens om en alternativ vara eller avbokning. 

Observera att eventuella leveranshinder måste anges, till exempel portkod. Detta måste anges i kassan för att undvika extra kostnader. Om Solklart inte kan leverera på grund av leveranshinder som inte är angivet av köparen kan köparen bli debiterad för ny leveranskostnad.

 

4,Transportskador och Reklamationer

Som kund borde du inte lösa ut ett paket som ser skadat ut. Om varan ändå tas emot be om möjligt fraktbolaget att notera att varan ser skadad ut. Vid eventuell transportskada eller om du upptäcker en skada vid öppning av paket vill vi att du anmäler detta så fort som möjligt. Desto snabbare du anmäler en skada desto fortare kan vi handlägga ärendet och om aktuellt skicka en ny vara till dig eller kompensera på annat vis.

Är varan defekt eller felaktig vid leverans så byts denna ut kostnadsfritt.

4,1 Reklamationer ska göras via Solklarthems kundtjänst

Felanmälan ska göras till Solklarthems kundtjänst 0470-10808 eller solklartstad@gmail.com. Du kommer få en bekräftelse när vi mottagit din felanmälan och du får även en bekräftelse när ny vara kommer skickas.

5, Ångerrätt

Du har Ångerätt på alla dina köp enligt lagen om distansavtal och därmed rätt att utnyttja 14 dagar ångerrätt. Ångerrätten börjar gälla från den dagen då du tog emot varan och 14 dagar framåt. Ångerrätten hos Solklarthem gäller så länge produkten är oskadad eller obruten.

Om varan inte är i oförändrat skick när vi får tillbaka den kan du krävas på ersättning för varans värdeminskning. Vid utnyttjande av ångerrätten står du som kund för returfrakten. Har du betalat varan så får du snarast tillbaka betalningen. Ångerrätten gäller ej för köp av hygienpapper så som Toalettpapper och Hushållspapper.

Vad som gäller vid uttnyttjande av ångerrätten hos Solklathem

- Ångerrätten gäller 14 dagar

-Meddela Solklarthem via Kundtjänst, mail eller telefon för att ångra ett köp

-Vid använd ångerrätt får kunden själv stå för returavgiften

-Solklart kan kräva ersättning för varans värdeminskning

-Ångerrätten gäller inte köp av hygienpapper så som toapapper samt hushållspapper

Meddela Solklarthem på solklarthem@gmail.com eller telefonnummer 0470-108 08 Om du vill utnyttja ångerrätten.

6, Sekretess och dataskyddsförodningen (GDPR)

Hantering av personuppgifter

6,2 Defination av personuppgifter

Med personuppgift anses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, exempelvis: namn, telefonnummer, adress, e-postadress. Solklarthem är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som vi tillhandahåller och vi behandlar personuppgifter med respekt för din integritet. Dina rättigheter gällande personuppgiftshantering går i linje med dataskyddsförordningen eller annan rättslig bindande bestämmelse.

6,3 Insamling av personuppgifter 

SolklartHem samlar in personuppgifter på följande sätt:

  • Du lämnar dessa till oss i samband med att du blir kund hos oss/ gör en order hos oss. Detta genom tillexempel lämna dina uppgifter på vår webshop, i samtal med oss i telefon eller personligt möte, via mail eller annat kontaktformulär.

  • Vi kan också komma att inhämta uppgifter från andra källor så kallade tredje part, uppgifterna kan vara kontaktuppgifter från offentliga källor.

  • Uppgifter om kreditvänlighet från kreditvärderingsinstitut så som Kronofogden kan även samlas in.

  • Samt uppgifter genom våra samarbetspartners, där vi exempelvis kan vara direktleverantör.

6,4 ändamål för insamling av personuppgifter

Solklarthem behöver vissa personuppgifter för att vi ska kunna slutföra vårt uppdrag. Uppdraget kan vara försäljningsorder, lämna offert, hantering av kundserviceärende med mera. Uppgifter som Solklarthem kan komma att behandla är exempelvis ovanstående nämnda uppgifter i avsnitt 6.3. Genom att acceptera att uppdraget genomförs av Solklarthem  genom, tillexempel en order, accepterar du att Solklarthem hanterar och kan komma att spara dina uppgifter.

Solklarthem har ett intresse att nå ut till potentiella nya kunder och köper då infromation från offentliga källor

6,4,1 Tillgång till personuppgifter

Endast de aktörer som behöver tillgång till dina uppgifter för att slutföra ordern kommer använda dom.

6,5 överlämnade av personuppgifter

Ibland måste vi använda samarbetspartners samt tredjepart för att kunna utföra vårt uppdrag det betyder att dessa kommer använda dina personuppgifter.

Aktörer som kan komma att använda dina personuppgifter

-it-leverantör som Företagsprogram samt betalningslösningar

-Transportföretag som postnord

-Samarbetspartners

-Webbshopleverantör

6,6 gallring

Solklart har inte som mål att spara dina personuppgifter längre än nödvändigt.  En del uppgifter måste sparas pågrund av legala krav som till exempel bokföring som kommer att sparas i 7 år. De Uppgifter som inte sparas av legala krav kommer att raderas efter 36 månader efter din senaste kontakt med oss.

6,7 Säkerhet och dina rättigheter

Solklarthem kommer att vidta särskilda åtgärder för att skydda personuppgifter så att de inte blir tillgängliga för obehöriga. Personuppgiftsincidenter hanteras initialt i en intern process och anmäls i relevanta fall till dataskyddsinspektionen samt till den enskilde i enlighet med GDPR Dataskyddsförordningen. Vid misstankar om eventuell personuppgiftsincident vänligen kontaka Solklarthem 

6,7,2 Dina Rättigheter

Du har rättigheter kring de personuppgifter som vi lagrar om dig.

De viktigaste rättigheterna för dig som registrerad är att:

  • Få tillgång till dina personuppgifter

  • Få felaktiga personuppgifter rättade

  • Få dina personuppgifter raderade

  • Invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring

  • Invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering

  • Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

6,8 misstanke om felaktigheter

Vid Misstanke att uppgifter du lämnar till oss inte stämmer, kan vi på Solklarthem kontakta dig för att säkerställa uppgifterna. Vid misstanke om bedrägeri av annans personuppgifter som du inte är berättig till kommer en polisanmälan att göras. Detta är för att säkerställa våra kunders säkerhet. Detta gäller även användandet av våra uppgifter i annan användning utan att vara berättigad till detta.

7 kontakt

telefon: 0470-108 08

e-post: solklarthem@gmail.com